070-6572427
Lär dig mer om Trombon | Selma Music
Tillverkare

Om Tromboner

tromboner
Trombon betyder ”stor trumpet” på italienska och är ett bleckblåsinstrument eller brassinstrument som räknar sina anor till medeltiden. Trombonen kallas ibland för dragbasun, som till skillnad mot ventilbasunen saknar ventiler med vilka man bestämmer tonhöjden. Istället använder man sig av ett drag för att bestämma tonhöjden, vilket inte har några fasta lägen utan tonhöjden regleras steglöst. Det gäller därför att lära sig att hitta de lägen på draget, av vilka det finns sju stycken, som ger en ren ton. Liksom andra brassinstrument använder man sig också av naturtonserien för att hitta de olika tonerna. Genom att spänna läpparna olika mycket och genom att blåsa starkare eller svagare kan man hoppa mellan olika register i naturtonserien, och naturtonserien tillsammans med de sju olika lägena på draget möjliggör att samtliga toner i trombonens register kan nås. På en del tromboner har man kompletterat draget med en eller flera ventiler för att man lättare skall kunna hoppa mellan olika tonlägen. Den vanligaste trombonen idag är tenortrombonen som är stämd i Bb, men relativt vanliga är också alttrombonen stämd i Eb och bastrombonen stämd i Bb/F/Db/Eb (beroende på de olika ventilernas stämning).

SE VÅRA TROMBONER
Lupifaro Jazz
Lupifaro Jazz
200 kr
Lupifaro
Lupifaro
200 kr
Yamaha YAS 280
Yamaha YAS 280
12.575 kr
Yamaha YFL 212
Yamaha YFL 212
8.100 kr
Trevor James TJJ10XE
Trevor James TJJ10XE
8.200 kr
Trevor James Alpha
Trevor James Alpha
9.100 kr