070-6572427
Lär dig mer om trumpet | Selma Music
Tillverkare

Om trumpeter

trumpeter

Trumpeten har sitt ursprung i olika signalinstrument som t.ex. jakthornet, och under lång tid var de ventillösa och man använde sig endast av naturtonserien. Under första halvan av 1800-talet tillkom ventilerna som gjorde att man kunde spela alla toner i den vanliga europeiska tonskalan. Den trumpet som vi vanligen känner igen från idag har sitt ursprung i militära sammanhang, men i och med introduktionen av jazzen spreds dess användningsområde. Ett till trumpeten närliggande instrument är kornetten. Det som främst skiljer instrumenten åt är att kornetten är något mindre och kompaktare, munstycket har mindre fattning samt att kornetten har en konisk borrning medan trumpeten i huvudsak har cylindrisk borrning förutom i klockstycket.Det finns olika typer av trumpeter förutom den vanliga Bb-trumpeten. Dels finns bastrumpeten som är stämd en oktav lägre, och dels piccolatrumpeten som är stämd en oktav högre. Den vanliga trumpeten finns även den i olika varianter, t.ex. liggande varianter med rotorventiler (till skillnad från kolv-/pumpventiler), pockettrumpeten vilket är en extra kompakt trumpet med samma längd på blåsgångarna men där rören har flera krökningar, slidetrumpeten där ventilerna ersatts av ett drag liknande trombonens etc.

SE VÅRA TRUMPETER
Lupifaro Jazz
Lupifaro Jazz
200 kr
Lupifaro
Lupifaro
200 kr
Yamaha YAS 280
Yamaha YAS 280
12.575 kr
Yamaha YFL 212
Yamaha YFL 212
8.100 kr
Trevor James TJJ10XE
Trevor James TJJ10XE
8.200 kr
Trevor James Alpha
Trevor James Alpha
9.100 kr