070-6572427
Valthorn - Enkelhorn & Dubbelhorn | Selma Music
Tillverkare

Om Valthorn

valthorn

Valthornet tillhör instrumentgruppen bleckblåsinstrument/brassinstrument. Liksom alla horninstrument har den sitt ursprung i djurhorn, vilka långt tillbaka i tiden användes för att göra musikinstrument. En gemensam nämnare för alla hornistrument är att de har en konisk blåsgång, vilket t.ex. gör att även saxofonen på engelska ibland kallas för horn. Valthornet har sin föregångare i naturhornet vilket saknar ventiler och sålunda endast kan producera toner ur naturtonserien. I och med ventilernas införande under tidigt 1800-tal så blev valthornet kapabelt att frambringa alla toner i den europeiska tonskalan och det kom även att se ut ungefär som det gör idag.Det finns olika typer av valthorn där de vanligaste är enkelt, dubbelt eller dubbelt kompenserande. Det enkla hornet är vanligen stämt i tonarterna F eller Bb. F-hornet har sin styrka i lägre register och mellanregister, medan Bb-hornet är lättare att spela i högre register. Fördelen med ett enkelhorn är att det är litet och lätt och inte kostar så mycket.

För nybörjare kan det därför vara lämpligt att starta med ett enkelhorn.Dubbelhornet kombinerar egenskaperna hos F- och Bb-hornet. Med hjälp av en fjärde ventil så styr hornspelaren grundstämningen av instrumentet till antingen F eller Bb. Ett dubbelhorn är alltså två horn i ett, men som delar munstycke och munrör samt klockstycke. På så sätt får man F-hornets styrka i de lägre registerna och Bb-hornets i de högre. När man växlar mellan F- och Bb-stämningen bör även längden på byglarna ändras. På ett kompenserande horn leder man in respektive avleder luftströmmen i små tilläggsbyglar som kompenserar för de olika längderna på byglarna, istället för att ha en helt egen uppsättning byglar för de respektive stämningarna. Detta reducerar vikten och underlättar hanteringen av instrumentet.

SE VÅRA VALTHORN
Lupifaro Jazz
Lupifaro Jazz
200 kr
Lupifaro
Lupifaro
200 kr
Yamaha YAS 280
Yamaha YAS 280
12.575 kr
Yamaha YFL 212
Yamaha YFL 212
8.100 kr
Trevor James TJJ10XE
Trevor James TJJ10XE
8.200 kr
Trevor James Alpha
Trevor James Alpha
9.100 kr