070-6572427
Om tvärflöjter - fakta, lär dig mer | Selma Music
Tillverkare

Om tvärflöjter

tvärflöjter

Flöjten är ett av de äldsta instrument man känner till. För några år sedan fann man i Tyskland en flöjt som är omkring 35 000 år gammal, och det är det äldsta musikinstrumentet som återfunnits. Flöjten finns i en mängd olika varaianter, och dagens moderna tvärflöjt skapades av den tyske uppfinnaren och musikern Theobald Boehm. År 1847 lämnade han in patentansökan på sitt nya mekaniska system, och år 1851 visades den moderna tvärflöjten för första gången på världsutställningen i London. Idag kan man förutom beteckningen tvärflöjt även stöta på synonymer som Boehm-flöjt, C-flöjt eller konsertflöjt, vilka alla är beteckningar för samma sorts flöjt.De moderna tvärflöjterna ser ofta ganska lika ut, men studerar man dem närmare finner man att de finns i ett antal olika utföranden. Skillnaderna består främst i utformningen av munplattan, materialval samt olikheter i mekaniska lösningar. En stor del i hur en flöjt låter och hur lättspelad den är bestäms av hur munplattan är utformad och hur tonhålet är skuret. Det är mycket komplicerat att beskriva hur olika utformningar av munplatta och tonhål påverkar resultatet, men så små skillnader i utformningen som hundradels millimetrar har betydelse för tonkvaliteten. Det är m.a.o. svårt att med ögat avgöra hur en flöjt eller munstycke ter sig, utan enda möjligheten är att prova flöjten. Till detta skall också läggas att det har betydelse för hur flöjtisten själv är skapt i läppar och muskulatur m.m., och det gäller att hitta en flöjt som man själv passar ihop med.För nybörjaren behöver det dock inte betyda att man måste provspela en massa flöjter för att hitta rätt flöjt. Nynybörjaren är oftast inte färdigvuxen eller har tränat upp sin muskulatur, så därför är man mer flexibel gentemot instrumentet. Dessutom kan man inte spela ännu och då blir det ju automatiskt svårt att testa ett instrument.


SE VÅRA TVÄRFLÖJTER


Det räcker med att man vet att det instrument man skaffar är lättspelat och av bra kvalitet. Ett billigt instrument av lägre kvalitet är ofta svårspelat, och därmed förtas också spelglädjen lättare.Flöjter förekommer i en mängd olika material. Den vanligaste metallen i nybörjarflöjter är nickel-silver (nysilver, tyskt silver etc.) vilken sedan är försilvrad. En fördel med detta material är att det är hårt och slitstarkt. I dyrare flöjter förekommer material som silver, guld och platina i olika halter och på olika ställen på flöjten. Materialvalet påverkar tonen och också i vilken utsträckning man själv kan påverka tonen. Ett vanligt steg att ta efter att nybörjarflöjten tjänat ut är att skaffa en flöjt med silvermunstycke.

Nedan följer en del olika begrepp i flöjtsammanhang samt förklaringar på vad de innebär:

  • Täckt mekanik: tonhålen täcks helt av mekaniken (vanligaste mekaniktypen för nybörjare)
  • Öppen mekanik: tonhålen täcks delvis av mekaniken men även av fingrarna
  • In-line: tonhålen och klaffarna ligger i en rak linje
  • Off-set G: tonhålen för tonen G ligger lite förskjutna jämfört med övriga tonhål, vilket underlättar fingersättningen
  • E-mekanik: en mekanisk konstruktion som gör att trestrukna E blir lättare att ta (fungerar i regel endast tillsammans med Off-set G)
  • C-fot: fotstycket är konstruerat så att lägsta möjliga ton är C
  • H-fot: fotstycket har ett extra tonhål jämfört med C-fot, och lägsta möjliga ton är H
Lupifaro Jazz
Lupifaro Jazz
200 kr
Lupifaro
Lupifaro
200 kr
Yamaha YAS 280
Yamaha YAS 280
12.575 kr
Yamaha YFL 212
Yamaha YFL 212
8.100 kr
Trevor James TJJ10XE
Trevor James TJJ10XE
8.200 kr
Trevor James Alpha
Trevor James Alpha
9.100 kr