018-24 27 60
lär dig mer om instrument:Tubor
Tillverkare

Om tubor

tuba

Tubor är ett bleckblåsinstrument/ brassinstrument som finns i olika storlekar och stämningar, vanligast i F, Eb, C och Bb. Ibland ser man beteckningar som 3/4-tuba eller 4/4-tuba etc. vilket betecknar den yttre storleken på instrumentet. Denna storleksangivelse har inget att göra med tubans mensur (längd eller borrning). Det finns dock ingen enhetlig nomenklatur i detta system, utan varje tillverkare kan benämna sina tubor på sinsemellan olika sätt, varför de inte går att jämföra helt och hållet.De lägst stämda av de vanliga tuborna kallas ibland för kontrabastuba, och dessa stämmer i C/Bb. Därefter följer bastuborna stämda i F/Eb. Ibland brukar man också kalla eufoniumet för en tenortuba, och den stämmer i Bb, en oktav högre än kontrabastuban i Bb. Tubor har vanligen mellan tre och sex ventiler.Andra närbesläktade instrument till tuban är Helicon och Sousaphonen, båda anpassade för att vara lättare att bära i t.ex. marcherande orkestrar, men med lite olika utformning.

SE VÅRA TUBOR
Yamaha YTS280
Yamaha YTS280
14.600 kr
Yamaha YAS 280
Yamaha YAS 280
10.200 kr
Yamaha YCL-255s
Yamaha YCL-255s
5.500 kr
Yamaha YFL 212
Yamaha YFL 212
6.400 kr
Yamaha YPC-32
Yamaha YPC-32
6.995 kr
Trevor James TJJ10XE
Trevor James TJJ10XE
4.950 kr
Trevor James Alpha
Trevor James Alpha
7.200 kr
JP-043G-1
John Packer JP-043
6.700 kr