070-6572427
Barninstrument & barnflöjt | Selma Music
Tillverkare

Barninstrument

På denna sida har vi försökt att sammanställa en del instrument som är speciellt anpassade eller i övrigt är lämpade för barn. Observera att vi med barninstrument inte menar leksaksinstrument, utan det är riktiga musikinstrument med full funktionalitet som på något sätt är mer lämpade eller har anpassats för just barn. När det gäller anpassade barninstrument har man ofta tagit hänsyn till några av följande faktorer:

Vikt. Ett instrument kan fås att bli lättare genom att man anpassar valet av material som instrumentet är tillverkat i. Dessutom försöker man ofta att skala bort en del mekanik och andra detaljer som kan öka vikten. Instrument har ofta en del för barn ”onödig” mekanik som man utan att nämnvärt förlora i funktion kan ta bort för att reducera vikten. Det kan röra sig om mekanik som man som nybörjare aldrig använder sig av, t.ex. vissa drillklaffar eller andra alternativgrepp.

Storlek. En del instrument är för stora för barn att spela på. Det finns därför en del instrument som man på olika sätt har konstruerat så att de har precis samma funktion som ett fullstort instrument, men där man lyckats reducera storleken och det fysiska omfånget. Exempel på detta är pocket-trumpeten som egentligen är en fullstor trumpet, men där man gjort några extra böjar på kroppen så att den blivit kompaktare. Ett annat exempel är barnflöjter som man även där gjort några extra böjar på instrumentkroppen så att den blivit kompaktare. Vanligt på barnflöjter är också att man kapat kroppen något för att få den kortare, på bekostnad av att man mister den lägsta tonen, vilken man ändå sällan använder som nybörjare.

Ett annat sätt att minska storleken på instrumentet är att välja ett instrument av samma sort, men som är stämd i en annan (högre) tonart och därmed är mindre till storleken. Ett exempel på detta är klarinetter, där den absolut vanligaste typen av klarinett är stämd i tonarten Bb och därmed har en given storlek från början. Väljer man istället en klarinett stämd i C får man både en mindre och lättare klarinett. Eb-klarinetten är i sin tur ännu mindre än både Bb- och C-klarinetten. Andra exempel på instrument som är av samma typ men finns i olika tonarter och storlekar är horn, där man kanske vill spela tuba så småningom, men där man som liten börjar med ett althorn som är betydligt mindre i storlek. Liknande resonemang kan föras för de allra flesta blåsinstrument. De problem som kan uppstå när man väljer ett instrument i en annan tonart än den vanliga är att det kan bli svårare att spela tillsammans med andra i grupp, eller att vissa lärare kan ha svårt för och därmed motsätter sig att man spelar instrument i för dem udda tonarter. Man bör därför först höra sig för med skolan/läraren om det fungerar med det instrument man tänkt sig.

Ergonomi. Det finns flera olika sätt att förbättra ergonomin på instrument för barn. Ett sätt är att instrumenten i sig själva konstrueras med för barn anpassad ergonomi. Det kan röra sig om att mekaniken formats på ett annat sätt för mindre händer. T.ex. kan det avstånd som finns mellan olika klaffar ”minskas” genom att man flyttar fingrarnas anslagspunkter närmare varandra. Man kan också sänka delar av mekaniken närmare instrumentkroppen så att omfånget krymper och mekaniken inte ligger i vägen. För instrument som kräver att man håller uppe instrumentet genom ett stadigt grepp kan man även anpassa greppytan så att det fungerar bättre ihop med mindre händer.

Andra sätt att förbättra ergonomin behöver inte innebära att man förändrar själva instrumentet, utan att man skaffar tillbehör som underlättar hanteringen. Det kan röra sig om olika kuddar eller dämpare som förbättrar greppet, eller om stöd eller remmar som håller uppe instrumentet.

Nedan följer länkar till instrument som antingen konstruerats som barninstrument eller som i övrigt kan fungera som sådana. Om ett instrument som ni letar efter inte finns med på denna sida så kontakta oss gärna. Det finns goda möjligheter att vi ska kunna hjälpa er ändå.

Tvärflöjter:
Jupiter 313S ”Prodigy”
John Packer 010CH

Klarinetter:
JP 123 Eb-klarinett med förenklad mekanik
JP 125 C-klarinett med förenklad mekanik

Saxofoner:
Trevor J James Alpha altsaxofon
JP 043C sopransaxofon (Fullstor sopransax som kan användas som barninstrument. Kan även anpassas efter barnhänder.)

Trumpeter/Kornetter:
JP 159 pockettrumpet
JP 171SW kornett (Kornett används ofta som ett mindre alternativ till vanlig trumpet.)

Tromboner:
JP 136 alttrombon (Trombon stämd i Eb, och mindre än den vanliga Bb-trombonen.)

Horn:
JP 072 althorn (För den som senare i livet vill spela ett större horninstrument eller tuba.)

Valthorn:
JP 161 enkelhorn (Ett mindre valthorn som anpassats för barnhänder.)
Lupifaro Jazz
Lupifaro Jazz
200 kr
Lupifaro
Lupifaro
200 kr
Yamaha YAS 280
Yamaha YAS 280
12.575 kr
Yamaha YFL 212
Yamaha YFL 212
8.100 kr
Trevor James TJJ10XE
Trevor James TJJ10XE
8.200 kr
Trevor James Alpha
Trevor James Alpha
9.100 kr